VOJTĚCH UHER

HOUSLAŘ

Výroba smyčcových nástrojů

Houslař Vojtěch Uher samostatně vyrábí smyčcové nástroje ve své dílně v Kyjově od roku 1996.

Servis a opravy smyčcových nástrojů

Věnuje se restaurování, pravidelnému servisu, čištění a seřízení nástrojů. Provádí drobné i generální opravy veškerých strunných nástrojů a smyčců.

Komisní prodej smyčcových nástrojů

Komisní prodej houslí, viol, violoncell, kontrabasů a smyčců.

„Inovativní“ konstrukční řešení houslí

Při opravách hudebních nástrojů může houslař najít zajímavá "inovativní" konstrukční řešení. Na fotografiích můžete vidět například tyčku, kterou...

VÝROBA SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ

Výroba houslí, viol a kontrabasů.

Houslař Vojtěch Uher se zabývá stavbou všech moderních smyčcových nástrojů. Nové nástroje (housle a violy) staví na objednávku převážně dle modelů Giuseppe Ornati, Antonio Stradivari, Guarneri del Gesu a vlastních úprav těchto modelů. Kontrabasy staví dle vlastního modelu. Zpravidla nástroj nestaví tzv. „do zásoby“, aby mohl vyhovět konkrétnímu přání zákazníka. Pokud pracuje pouze na tvorbě nových nástrojů a současně se nezabývá opravami, uvede do života až šest nástrojů ročně. Pro práci houslaře má velký význam jakost akustického dřeva, které vybírá u speciálních dřevařských firem. Jak uvádí pan Uher, velkým problémem pro houslaře je získat kvalitní materiál. Sám nepochází z houslařského rodu, neměl tedy tu výhodu, že by mu někdo z jeho předků naskládal staré rezonanční dřevo. Materiál získává nákupem u německých firem nebo odkoupením od jiných houslařů. Takto se mu například podařilo získat materiál na stavbu nástrojů z pozůstalosti houslaře Josefa Bernovského, ale toto dřevo už dávno zpracoval. Jako jednu z variant získání materiálu uvádí dřevo z trámů starých staveb (takto získal smrkové dřevo z továrny pocházející z roku 1833), starých kostelních lavic apod. Houslař pracuje nejčastěji s patnácti a víceletým dřevem. Laky si vyrábí vlastní. Jako podklad slouží lak olejový, vrchní lak je lihový. Používá odstínů žlutých až po oranžovočervené, podle přání budoucího majitele nového nástroje. Houslař také postavil několik čtvrťových a osminových houslí pro žáky základních uměleckých škol.

SERVIS A OPRAVY SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ

Seřízení, servis, drobné a generální opravy smyčcových nástrojů a smyčců

Vojtěch Uher se vedle stavby nových nástrojů věnuje také opravám a restaurování starých smyčcových nástrojů a smyčců. Obě složky se z praktických důvodů snaží udržet v rovnováze.

Share This